Het Mart Vermeulen orgel, dat wij vonden in Nederland en kochten, is inmiddels geplaatst in de kerkzaal van de voormalige Nederlandse kerk. Op 20 november 2020 is het officieel overgedragen aan de Centrale bibliotheek in  Sint-Petersburg. Berichtgeving hierover: zie homepage.

ORGELPROJECT

Herplaatsing kerkorgel in de voormalige Nederlandse Kerk te St. Petersburg.

Sint-Petersburg

Aan de belangrijkste en drukste straat van het Russische Sint-Petersburg,Nevsky Prospect 20, staat sinds het begin van de negentiende eeuw nog steeds de prachtige Nederlandse Kerk. De Stichting Vrienden van Sint-Petersburg heeft thans haar kantoor en klein museum in de voormalige kerkenraadskamer en de eigenlijke kerkzaal met haar prachtige koepel en indrukwekkende pilaren mag gebruikt worden voor allerlei manifestaties en bijeenkomsten,zoals tentoonstellingen,lezingen,concerten en kerkdiensten.

De kerk bezat een prachtig Walcker-kerkorgel, een instrument dat echter in de jaren 20 van de vorige eeuw op last van de Sovjets naar een concertzaal,Capella, elders in de stad werd overgeplaatst. Het sterk uitgebreide en enige jaren geleden nog gerestaureerde orgel bevindt zich daar nog steeds. Het is de vurige wens van de Vrienden van Sint-Petersburg (een Stichting met de ANBI-status) dat er weer een orgel kan worden geplaatst op de nu bijna 90 jaar lege kerkzolder.

Gehoopt wordt dat  er voldoende sponsoren gevonden zullen worden om de vurige wens om weer een orgel in het historische gebouw,waar de voormalige Nederlandse Kerk gevestigd was,en de Rusluie,Vriezenveners woonden (dat kan worden gebruikt tijdens kerkdiensten, concerten en als oefeninstrument voor het conservatorium) in de Nederlandse Kerk te hebben, in vervulling kan gaan. We richten dit schrijven aan allen die belangstelling hebben voor dit prachtige project en die ons mogelijk financieel kunnen steunen, zodat we het orgel (dat we op het oog maar nog niet gekocht hebben – dit hangt af van de geldelijke steun die wij hopelijk krijgen) binnen afzienbare tijd kunnen plaatsen. Er zou hiermee een droom, die al zeker 5 jaar duurt in vervulling gaan!

Bij voorbaat zeggen wij U dank voor Uw aandacht en financiële steun.